Wat vrouwen willen…

vrouwen-4

Een aantal jaar geleden heb ik de film ‘What women want’ gekeken die ik erg grappig en interessant vond. Toen ik bedacht dat ik een blog over vrouwen wilde schrijven kwam deze film meteen naar boven. De film gaat over een man (Mel Gibson) die door een ongeluk het vermogen krijgt om de gedachten te horen van vrouwen.  Hij gebruikt zijn nieuwgevonden kracht om zijn nieuwe  vrouwelijke manager (Helen Hunt) te manipuleren. Uiteraard worden ze verliefd, krijgt hij spijt en verliest hij zijn kracht en leven ze daarna lang en gelukkig. Geef toe, ook jij zou wel graag willen weten wat vrouwen denken (of juist niet ;-)). Maar wat denken en willen vrouwen nou echt? Hoewel het een onmogelijke vraag te beantwoorden is en de kans op generalisatie groot is, ga ik toch een poging wagen in deze blog.

Prins op het witte paard

Als je onderzoeken naleest dan blijkt dat de moderne vrouw niet op zoek is naar het stereotype ‘macho’ man, maar meer op zoek is naar mannen met humor, karakter, empathie en mannen die zichzelf durven te zijn en zich durven te uitten. Dit klinkt goed! vrouwen-1We kunnen eindelijk onszelf zijn, we hoeven geen macho meer te zijn. Dit geldt vooral voor de lange termijn relaties. Maar schijn bedriegt. Onderzoeken worden voornamelijk gedaan door zelfrapportage; wat men daadwerkelijk doet en zoekt kan erg verschillend zijn.  Ik denk dat vrouwen, als het erop aan komt, moeite hebben met mannen die zichzelf durven te zijn, zich kwetsbaar durven op te stellen en ook weleens een ‘emotioneel wrak’ kunnen zijn (hier hebben andere mannen overigens ook vaak moeite mee).
Zo schreef Brene Brown in haar boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’ over een man die haar bezocht tijdens een lezing. Hij gaf aan dat ze alleen over vrouwen sprak alsof mannen niet kwetsbaar kunnen zijn. Hij zei dat zijn vrouw en kinderen hem graag een prins op het witte paard zagen, zolang hij er maar niet afviel, dat kon niet. Het opende haar ogen. Zij dacht tot dan toe dat kwetsbaarheid en schaamte geen rol speelde bij mannen. En zij is nog wel een wetenschapper, weliswaar Amerikaans, maar toch.

Man 2.0

Wat wil een vrouw dan wel? Naar mijn idee zoeken vrouwen tegenwoordig naar een man met ‘krachtige kwetsbaarheid’, oftewel Man 2.0. Man 2.0? Ja, dat is een man die zich kwetsbaar durft op te stellen, de moed heeft om zichzelf te laten zien, daar trots op is en voor zichzelf opkomt. Tegelijkertijd een man die zich kan inleven in zijn vrouw en begrip kan tonen. Daarnaast stiekem toch ook wel een man die voor haar kan zorgen en haar beschermt (voelt toch wel goed). Het lijkt op een balanceeract tussen oerman en watje. Teveel macho en je wordt gezien als een ongevoelige klootzak, teveel emotie en je wordt gezien als een homo of een wijf. Hoe breng je dit in balans?

Mannen emancipatie

vrouwen-5Verandering begint bij jezelf. Vrouwen zijn, na duizenden jaren bezit te zijn van mannen, in korte tijd veel verandert door de broodnodige emancipatie. Mannen hebben niet hetzelfde proces doorgemaakt. Mannen waren de dominante groep, dus er was simpelweg geen urgentie voor verandering. De rol van de vrouw is veranderd en neemt (gedeeltelijk) de rol  van de man over.  Omdat de man zijn rol niet of weinig heeft aangepast komt er conflict. De man voelt zich bedreigt en onzeker in zijn eigen rol/domein. Mannen het wordt tijd om een inhaalslag te maken! Verzamel je moed om je positie en verantwoordelijkheid in je relatie te nemen.

Balans

De andere kant van de munt is dat vrouwen ruimte moeten geven voor mannen om hun rol in de relatie op zich te kunnen nemen. Realiseren dat je man/vriend onzeker kan zijn in zijn rol betreffende werk/inkomen, seks en emoties. Vertrouw je man erop dat hij zijn positie inneemt als jij meer loslaat. Hierdoor zal de relatie meer in balans komen waar jullie beiden baat bij zullen hebben.

 

De kracht van positiviteit

wordcloud-positieve-psychologieIk kan mij nog goed herinneren dat ik in mijn jeugd regelmatig tenniste met mijn vader. Hij hield van tennissen en hij wilde dit graag aan zijn kinderen leren. Ik was echter niet echt (echt niet) goed in sporten, deels omdat ik half blind ben en ballen niet goed aan kon zien komen. Dit maakte het voor mij eng en ik werd er onzeker van. Mijn vader was echter geduldig en altijd optimistisch. Hij geloofde in mij en daardoor bleef ik oefenen. Naar verloop van tijd ging het goed en kon ik zelfs mijn vader van de baan slaan. Het optimisme, de hoop en het geloof in mijn eigen kunnen heb ik sindsdien meegenomen en heeft mij in veel moeilijke situaties geholpen. Dit zijn belangrijke elementen in een jonge stroming binnen de psychologie ‘positieve psychologie’.

Krachten en talenten

Toen ik voor het eerste hoorde van positieve psychologie dacht ik dat het een hoog ‘hippie’ gehalte zou hebben. Alles positief, vrede op aarde, alles komt goed. Op dat moment in mijn leven had ik al genoeg meegemaakt om dat niet meer te geloven. Toen ik mij er verder in verdiepte bleek de vork toch anders in de steel te steken.  In 1997 kwam de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman door zijn dochter tot een belangrijk inzicht.  In de opvoeding en psychologie zou net zoveel aandacht voor de sterke kanten als voor de zwakke kanten  moeten zijn. De meeste psychologische stromingen zijn gericht op het onder controle houden of genezen van klachten. Dit is een reparatie principe: er is iets mis wat gerepareerd moet worden.  Hierin wordt de kracht van een persoon verwaarloosd en wordt een cliënt gereduceerd tot zijn stoornis of probleem. Positieve psychologie kijkt naar hoe de krachten en talenten van een persoon aangeboord, versterkt en ontplooid kunnen worden. Het mooie hiervan is dat positieve psychologie hierdoor breed toepasbaar is op elk domein van het leven.

Belangrijke pijlers binnen de positieve psychologie zijn: optimisme, hoop, vertrouwen in eigen effectiviteit, zelfrespect, veerkracht en positieve emoties. Er zijn in totaal 24 krachten en talenten onderzocht. Via de volgende link kan je een test maken om te onderzoeken waar jou persoonlijke kracht ligt.

Toegankelijk

Het mooie van positieve psychologie is dat het zeer toegankelijk is. Er zijn simpele oefeningen die bewezen effect hebben op je geluk. Oefeningen zoals:

  • Elke dag 3 goede dingen noteren die er in je leven zijn gebeurd.
  • Een week lang elke dag iets over je sterke punten opschrijven.
  • Dankbaarheid tonen aan iemand die je nog niet goed bedankt hebt.
  • Positieve bekrachtiging van gedrag door bijvoorbeeld complimenten, gezelschap of uitstapjes.

Hoewel de meeste mensen bovenstaande dingen niet gewend zijn om te doen, kan in principe iedereen de oefeningen uitvoeren.

Verbondenheid

Ik ben blij dat deze stroming bestaat en het begint langzaamaan de verschillende domeinen van de maatschappij te beïnvloeden, van onderwijs tot zorg. In een snel veranderende wereld en een wereld dat steeds meer verbonden raakt zijn veerkracht, verbondenheid, optimisme, hoop en vertrouwen belangrijke aspecten voor een mooie toekomst. Als wij vanaf jongs af aan de ruimte krijgen om onze eigen krachten en talenten te ontwikkelen dan geloof ik dat de wereld een betere plek kan worden dan dat het nu is.