Man 2.0 groeien in de betonnen jungle

Evolutie manIn mijn vorige blog heb ik het gehad over het overleven van de man in de betonnen jungle en dat het ons eigenlijk niet goed afgaat. De man zit opgesloten in op een kantoor, de ontwikkelingen gaan enorm snel, mannen plegen (relatief) vaak zelfmoord, de man mist een doel en kan niet meer jagen. Klinkt als kommer en kwel, maar schijn bedriegt. Juist deze periode bied veel kansen voor mannen. Ondanks dat de betonnen jungle grijs en levenloos lijkt is er groei mogelijk. Het is tijd voor Man 2.0!

Keurslijf

Hoewel bovenstaande allemaal waar is hoeft dit ons niet te beperken. De maatschappij stopt ons in toenemende mate in een steeds strakker wordend keurslijf. Waarin geestdodend arbeid, kapitalisme, ‘sterk’ zijn en conformisme overheerst. Teruggaan naar de jager van ruim 10.000 jaar geleden is ook niet echt mogelijk. Er is een andere weg, de weg van Man 2.0. Het wordt tijd dat de man zichzelf opnieuw uitvindt.

Emancipatie

Vrouwen zijn hier al ruim 100 jaar geleden mee begonnen. Zij begonnen zich toen te realiseren dat hun rol in de maatschappij te beperkend en onderdrukkend was. Zij hebben veel successen geboekt waaronder stemrecht en recht om te werken. Onlangs melde het CPB en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zij de emancipatie van vrouwen te langzaam vinden gaan. Een bizarre conclusie, de vrouw is van 0% werken naar 70% werken gegaan. Maak werk van de emancipatie van mannen, zodat er een betere balans komt tussen werk en privé.

Kansen

Voordeel voor de man is dat er tegenwoordig meer ruimte is gekomen voor persoonlijke ontwikkeling. Hoewel de maatschappij er nog niet helemaal klaar voor is zijn er nu wel kansen voor de individuele man. Je kan als man naast een goede kostwinner ook een goede vader, goede vriend of een goede vrijwilliger zijn. Op deze manier verrijk je, je leven en wordt je minder afhankelijk van je werk. Minimaal 1 x per maand met je ‘mannen tribe’ afspreken, meer tijd en ruimte voor je vrouw en/of kinderen en vrijwilligerswerk doen waar je interesse en passie ligt. Welke man wil dat nou niet! Dit begint bij een focus en een missie, maak tijd voor jezelf om erachter te komen wat je daadwerkelijk drijft.

Man 2.0

De sociaal economische ontwikkelingen in de wereld gaan snel. verkeerde-ontwikkeling-maatschapij
Vluchtelingenproblematiek, aanslagen, internet, emancipatie, financiële crises, het nieuwe werken, milieuproblematiek, verwachtingen etc. Behoorlijke uitdagingen voor elke man. De beste remedie in een storm is bij jezelf te blijven. Op de meeste ontwikkelingen heb je zelf weinig invloed. Zolang jij bij jezelf en je kracht blijft kunnen stormen je weinig raken. Op deze manier kun je de vruchten van de huidige maatschappij plukken en je ontwikkelen tot man 2.0!

Man in de betonnen jungle

cropped-evolutie-man.jpg

De man staat s’ morgens vroeg op (eet zijn ontbijt) sluit aan in de file of in de drukte van het openbaar vervoer. Vervolgens komt hij aan op zijn kantoor waar hij achter zijn computer kruipt en individueel zijn werk doet. Zijn werk draait om e-mails, inefficiënte vergaderingen, verantwoording afleggen en taken die nooit echt lijken te eindigen. Vervolgens sluit hij weer aan in de file of in het openbaar vervoer en komt hij thuis. Als hij mazzel heeft staat zijn eten klaar anders gaat hij koken (bestellen is ook makkelijk). Daarna volgt een avond achter de computer of tv misschien nog wat shoppen op Tinder voor de vrijgezel (of de niet zo monogame man). Haalt de man hier voldoening uit? Nee. Kan dit anders? Ja. In de komende twee blogs zal ik het hebben over het effect van de huidige maatschappij op de moderne man en hoe de man hier mee om kan gaan.

De jacht

Van de  150.000 tot 200.000 jaar dat de moderne mens (homo sapiens) op aarde rondwandelt heeft hij minimaal 140.000 geleefd als jager verzamelaar. Een tijd waarin het bestaan onzeker was en je afhankelijk was van je omgeving, vaardigheden en groep waar je toe behoorden om te overleven. Mannen joegen in groepen en vrouwen verzamelden voedsel. De man is dan ook geëvolueerd als jager, zoals de ontwikkeling van spiermassa, leren samen te werken, de regelmatige ontlading van adrenaline en de kick van het binnenhalen van je prooi. Zo een 10.000 jaar geleden begon dit te veranderen. De moderne mens begon het land te verbouwen. Dit gaf meer voedselzekerheid, we waren niet meer afhankelijk van de jacht en hoefde niet meer rond te trekken. Vanaf dat moment begonnen er nederzetting, dorpen en later steden te ontstaan. Het vormt de basis voor onze huidige maatschappij.

Mannelijke overheersing

Fast forward naar de huidige tijd. We leven nu in een tijd van voedselovervloed (westerse wereld), meer middelen dan ooit, keuzevrijheid, relatieve veiligheid en het bereiken van een ongekende leeftijd. Wij mannen hoeven niet meer te jagen en rond te trekken en alles wat wij willen is binnen handbereik. Het heeft ons mannen veel gebracht:

  • Meer dan 94% van alle regeringsleiders is man.
  • 80% van de bestuurders van bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljoen in Nederland zijn mannen.
  • Mannen in Nederland verdienen bijna 20% meer dan vrouwen.

Kortom mannen hebben de huidige maatschappij vormgegeven en (over)heersen het of toch niet?

  • Mannen plegen in Nederland twee keer zoveel zelfmoord als vrouwen. In totaal hadden mannen in 2014 1230 keer zelfmoord gepleegd, en dit neemt per jaar toe vooral onder jonge mannen.
  • 92% van de gevangenen in Nederland zijn mannen.
  • 78% van de daklozen in Nederland zijn mannen.
  • Mannen in Nederland werken in een week gemiddeld 11 uur meer dan vrouwen.

Hoe kan het dat wij schijnbaar in de beste tijd leven maar toch ongelukkig kunnen zijn? Het lijkt wel op gezeur, alsof we zo verwend zijn dat we ‘slap’ zijn geworden.

Stap terug

Ondanks dat de mannen de huidige kapitalistische economie en grotendeels de maatschappij hebben vormgegeven is er toch een groot deel van de mannen die hier niet de vruchten van plukken. Eén van de redenen is dat de sociaal economische ontwikkelingen in de laatste 100 jaar enorm snel zijn betonnen-jungle-1gegaan. Van emancipatie van de vrouwen tot de ontwikkeling van het internet. De man van tegenwoordig kan dit niet meer bijbenen. Je ziet dit overal in de (westerse) wereld terugkomen, van de boze mannen die Trump als president hebben gekozen omdat hij hun belooft Amerika weer groot te maken. Een Amerika die een stapje terug doet en eerst aan hun ‘eigen mensen’ denkt.
In Nederland zien wij hetzelfde met de mannen die op Wilders stemmen. Mannen voelen zich bedreigt in hun kern, hun identiteit. Ze raken hun banen kwijt, hun tradities en voelen zich als blanke meerderheid achtergesteld. In deze tijd van snelle veranderingen voelen mannen dat ze hun ankers kwijtraken.

Man met een doel

Het belangrijkste anker voor mannen is werk. Mannen doen vooral graag doelgericht werk, waarin er een duidelijk begin en eind is met een beloning. Zo paste het jagen van onze voorvaderen goed bij deze voorkeuren (net als de torenhoge bonussen in het bankwezen :p). Tegenwoordig is het werk erg diffuus, de doelen zijn vaak niet duidelijk en er is weinig zicht op jouw bijdrage aan het eindproduct.

Daarnaast heeft een groot deel van de mannen zittend werk, achter een computer waar de fysieke inspanning beperkt is tot het lopen naar de koffiemachine en de vergaderkamer. De man is echter gebouwd om in beweging te zijn, tijdens de jacht korte stoten van adrenaline los te laten om de prooi te vangen gevolgd door de euforie van de vangst (of teleurstelling van de misser). Als de man zijn adrenaline niet kwijt kan dan hoopt het op, ontstaat er frustratie en zal er op een gegeven moment een explosie plaatsvinden.

De vervlechting van identiteit met werk onder mannen komt duidelijk naar voren in de toename van het aantal zelfmoorden onder langdurig werkloze mannen. Al voldoet het werk niet aan de behoefte van mannen, zonder werk zitten is nog erger. De man verliest zijn doel in het leven en depressie loert. Waar vrouwen dan vaker terug kunnen vallen op bijvoorbeeld hun rol als moeder, vriendschappen en andere sociale relaties, vallen mannen sneller in een donker gat.

Slachtoffers?

Het lijkt wel alsof mannen nu heel zielig zijn en slachtoffers zijn van de boze economie en maatschappij. Dat is zeer zeker niet het geval, dit zijn slechts enkele oorzaken maar geen excuses. De huidige tijd is juist ook een tijd van kansen waarin mannen een transformatie kunnen maken. Deze transformatie is het onderwerp van mijn volgende blog.

Meer voor mannen kan je vinden op mijn Facebookpagina.