Mama’s kindje

 

Moeders 1

Wij mannen zijn over het algemeen mama’s kindjes. Dat is niet raar. Want onze moeders voeden ons op en zijn het meest aanwezig in ons leven. In deze blog ga ik het over de rol van moeders in het leven van mannen hebben.

Warmte van de moeder

Je moeder is je eerste ervaring met een vrouw in je leven. Moeders 2
Nadat je op een vrij brute manier de wereld betreedt kom je direct in de liefdevolle armen van je moeder terecht. Deze liefdevolle omarming verlaat je vervolgens niet of nauwelijks meer in je leven. In de klassieke rolverdeling zorgt de moeder voor de veiligheid, warmte en troost en de vader voor ontdekken, avontuur en grenzen verleggen. Gezamenlijk kunnen beide ouders zorgen voor een goede balans, zodat je een veilige basis hebt van waaruit je verder kan
ontwikkelen en nieuwe ervaringen kan opdoen.
Maar wat gebeurt er als deze balans er niet is?

Feministische maatschappij

In het huidige Nederland leven we in een maatschappij waar in de opvoeding de vrouw centraal staat en mannen vaak een marginale rol hebben. Hierdoor zie je in de ontwikkeling van jongens dat de  ‘feministische’ eigenschappen, zoals empathie, sociaal zijn en samenwerken worden versterkt, terwijl de meer ‘masculiene’ eigenschappen, zoals besluitvaardigheid, assertiviteit, verantwoordelijkheid en competitie, verwaarloosd of zelfs ontmoedigt worden. Dit zie je in de rol van moeders, maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs waar voornamelijk leraressen werken.

Afwezige vaders

Vanwege het afwezig of niet beschikbaar zijn van vaders of andere mannelijke rolmodellen domineren de vrouwen (moeders) de opvoeding, maar de moeders kunnen met alle liefde van de wereld de jongens niet leren mannen te worden. Je wordt niet automatisch man op je 18de, dat moet je leren.

Als de jongen ‘volwassen’ is gaat hij aan het werk. Op het werk gelden er andere regels dan thuis en op school en dan slaat opeens de realiteit hard in. Op het werk gaat het vaak om presteren, competitie, assertiviteit en verantwoordelijkheid nemen. Het gevolg is dat jonge mannen gedesillusioneerd worden en die zich moeilijk weten te redden in de maatschappij en problemen krijgen om een positie in te nemen als man. Het is niet voor niets dat in de laatste jaren burn-out onder mannen tussen de 20 en 30 jaar enorm is toegenomen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat jonge werknemers al zo vroeg lijden aan een burn-out. Burn-out klachten zijn de hoofdoorzaak voor ziekteverzuim voor medewerkers tot 25 jaar.

Zelf merkte ik in mijn jongere jaren, toen mijn beide ouders mij opvoeden, dat ik mij goed en in balans voelde. Toen mijn vader niet meer aanwezig was tipte de weegschaal naar mijn moeder toe. Hierdoor merkte ik dat mijn sociale en empathische vaardigheden ver ontwikkeld waren, maar niet goed in balans werden gehouden door het nemen van verantwoordelijkheden en grenzen aangeven en had ik moeite met competitieve situaties. Hierdoor strandde ik in het proces van jongen naar man en verzuimde ik verantwoordelijkheid voor mijzelf te nemen en er te staan voor mijzelf. In mijn geval was de relatie tussen mij en mijn moeder zo ongezond geworden dat ik de band rigoureus moest verbreken, want de mentale navelstreng is veel sterker dan de fysieke. Hoewel dit niet makkelijk was heeft dit ons beiden geholpen om verantwoordelijk te nemen en een gezonde relatie aan te gaan.

Moedige Moederssuper-mama.jpg

Moeders zijn een zegen in het leven en mogen gekoesterd worden. Onthoudt alleen dat een mannelijk rolmodel nodig is om van een jongen een man te maken. Als moeder zijnde is het, neem ik aan, ook niet fijn om alle verantwoordelijkheden te dragen en dan nog het gevoel te hebben tekort te schieten. Geef de vader dan ook de ruimte en het vertrouwen om zijn rechtmatige plek in te nemen.

Mannen: een lieve en zorgzame moeder is een zegen, maar er is een moment om dit los te laten, zowel voor je eigen welzijn als dat van je moeder zodat jij de man kan worden die je kan zijn. Daar zal ook je toekomstige partner je dankbaar voor zijn.

Meer informatie over Moedige Mannen kan je vinden op de Facebookpagina.

Moedige Vader

vader-en-zoon-25908

Je vader is de tweede persoon die je ziet als je de wereld betreed, als het een beetje meezit (los van het ziekenhuispersoneel). De vader is eigenlijk de meest invloedrijke persoon in het leven van een jongen. Of hij nou aanwezig is of niet, hij vormt het eerste beeld wat je hebt van een man.  Mijn vader was voor mij, in mijn jonge kindertijd, een positief rolmodel. Hij zag zichzelf als moderne ridder en had moraal hoog in het vaandel. Hij was regelmatig bezig om mensen te redden, zoals elk zelf respecterende ridder zou doen. Het is dan ook niet raar dat ik mijzelf zeer aangetrokken voel tot sprookjes, fantasie, een ‘moraalridder’ ben en mensen wil ‘redden’. Of wij het willen of niet, vaders drukken een stevige stempel op ons leven als jongen en als man.

Vader als voorbeeld

Een vader die aanwezig is vervult zijn rol als vader en mentor en kan enorm inspirerend zijn en je helpen een gebalanceerde man te worden. Toen ik jong was leerde mijn vader mij allerlei nieuwe dingen, zoals tennissen, schaatsen, fietsen. Dat was best een uitdaging gezien ik half blind ben en geen diepte zie. Door mij te stimuleren en geduld te hebben werd ik zelfverzekerder en leerde ik mijn grenzen te verleggen.  Ik keek erg op naar mijn vader, hij was mijn voorbeeld.

De afwezige vader

Helaas zijn vaders vaak niet aanwezig of beschikbaar. Hierdoor ontstaat er een gat waar vaak de moeder instapt. Moeders doen dit met alle liefde, maar kunnen het gat niet volledig invullen wat onzekerheid geeft voor zowel zoon als moeder.  Als de zoon vervolgens via de puberteit de volwassenheid tegemoet treed, kan je de gevolgen van de afwezige vader en de invloed van moeder sterk merken. Het ‘ritueel’ van jongen naar man ontbreekt. In het boek ‘Terugkeer van de Koning’ wordt dit ritueel duidelijk uitgelegd. Zonder een mentor, een andere man om de jongen te begeleiden, wordt het proces van jongen tot man moeilijk en zal bij sommige jongens  zelfs helemaal uitblijven. Hierdoor zal de jongen weinig verantwoording nemen voor eigen leven, onder de vleugels van moeder blijven en dan een schaduw blijven van de man die hij zou kunnen zijn. Zelf heb ik dit ook meegemaakt in de afwezigheid van mijn vader. Ik miste de kracht, ik trok mij teveel aan van anderen en nam te weinig verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. Ik ben ervan overtuigd dat als mijn vader aanwezig was, zoals hij in mijn jongere jaren was,  ik stabieler zou opgroeien en de transitie van jongen naar man soepeler zou verlopen.

Verantwoordelijkheid nemen

Dit klinkt heftig, maar het kan ook anders. Als vader kan je bij jezelf afvragen of je een vader en zoon 5man bent of een jongen. Neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en naar je zoon toe of heb je de verantwoordelijkheid bij je vrouw neergelegd? Het is nooit te laat om je eigen mannelijkheid te verkennen. Je kan bijvoorbeeld het gesprek aangaan met je vader over zijn leven. Je zal merken dat hij ook tegen dingen aanloopt en dat hij ook onzeker kan zijn in zijn rol als vader. Dit kan ook met een andere man die belangrijk is in je leven. Je zal zien dat je veel overeenkomsten tegenkomt en van elkaar kan leren.  Nu ik weer meer contact met mijn vader heb en wij elkaars levensverhalen hebben verteld, merk ik dat wij dichter naar elkaar zijn gegroeid en dat ik nog steeds van hem kan leren en hij van mij. We worden er beide een betere man van.

Moedige Vader

Voor de moeders is het goed om ruimte  te creëren en vertrouwen te hebben in de vaders. Bij het krampachtig vasthouden en beschermen van je zoon  is niemand gebaat en daar wordt niemand gelukkig van. Accepteer dat je beide een verschillende en belangrijke rol hebt in het leven van je zoon. Voor vaders is de opvoeding net zo spannend en onzeker als voor moeders, geef ook de man de ruimte om zijn rol in te nemen. Als man moet je de ruimte dan ook durven in te nemen. Zowel je vrouw als je zoon kunnen daar in het begin moeite mee hebben. Als je moedig doorzet zal je zien dat iedereen gelukkiger wordt. Jij voelt je krachtiger, competent en compleet, je vrouw voelt zich gesteund en trots en je zoon heeft de vader die hij nodig heeft om man te worden.

Kortom, het gezin is in balans als de man zijn rechtmatige positie inneemt als man én vader. Wie wil nou niet een Moedige Man zijn?

Meer informatie over vaders en andere onderwerpen over persoonlijke ontwikkeling kan je vinden op mijn facebookpagina.